بازرسی ازجایگاه سیلندرپرکنی شهرستان بشاگرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان محمدسروش سهیلی راد مدیرکل استاندارد هرمزگان، از بازرسی کارشناسان این اداره کل از تاسیسات سیلندرپرکنی شهرستان بشاگرد خبرداد و افزود : یکی از مهمترین اهداف استاندارد نظارت مستقیم و مستمر بر حسن اجرای استانداردهای کالا و خدمات است که در همین راستا هیات بازرسی این اداره کل به سرپرستی رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد از تاسیسات سیلندر پرکنی شهرستان بشاگرد بازدید موارد مغایر با استانداردها احصا نمودند و گزارش آن طی جلسه ای در همان روز به فرماندار شهرستان بشاگرد اعلام شد.
سهیلی راد حفظ ایمنی و سلامت مردم را از اهم اهداف و وظایف استاندارد عنوان کرد و از شهروندان شریف استان درخواست کرد که در صورت هرگونه پیشنهاد، انتقاد و یا مشاهده تخلفات احتمالی درحوزه استاندارد کالا و خدمات گزارشات خود را از طریق شماره 1517 به صورت شبانه روزی به این اداره کل اعلام نمایند.