دسترسی سریع

معاونت ارزیابی انطباق
1396/12/24 پنجشنبه
این واحد وظیفه ارزیابی انطباق برای کنترل فرآورده ها ، خدمات , فرایند ها , سیستم و اشخاص به منظور برآورده کردن ویژگی های مشخص وتعیین شده در سه حوزه اداره اجرای استاندارد , صادرات و واردات و اداره امور آزمایشگاه ها را برعهده  دارد .

احسان رنجبر

(معاونت ارزیابی انطباق)

تلفن تماس : ۳۱۱۷۱۲۳۵ - ۰۷۶
ایمیل : arzyabihormoz@isiri.gov.ir