دسترسی سریع

معاونت استاندارد بندر شهید رجایی
1396/12/24 پنجشنبه
این معاونت یکی از معاونت های اداره کل استاندارد استان هرمزگان میباشد. ساختمان معاونت مذکور در مردادماه ۱۳۸۶ مورد بهره برداری قرار گرفت و هم اکنون در حال ارائه خدمات به صادر کنندگان و وارد کنندگان میباشد. این معاونت  دارای زیربنای ۲۴۰۰ متر مربع می باشد. بخشی ازآزمایشگاههای اداره کل استاندارد استان هرمزگان دراین معاونت واقع شده است. این معاونت  به لحاظ قرار گیری در جوار گمرک و بندر مهم و استراتژیک شهید رجائی نقش بسیار مهمی درتسریع صادرات و واردات کالا به کشور داشته و خواهد داشت.

نادر زبردست

(معاون استاندارد بندرشهید رجایی)

تلفن تماس :۰۷۶-۳۳۵۱۴۲۷۲
ایمیل : stdrajaehormoz@isiri.gov.ir