دسترسی سریع

معرفی مدیر کل

سوابق تحصیلی

-

 

سوابق اجرایی

-


محمد کمالی

(مدیر کل اداره استاندارد استان هرمزگان)

تلفن تماس : 31171210-076

ایمیل : managerhormoz@isiri.gov.ir