دسترسی سریع

مصالح ساختمانی
1399/11/29 چهارشنبه
جهت مشاهده آخرین لیست واحد های دارای نشان استاندارد ساختمانی (خرداد 1400) روی لینک کلیک نمایید.  مصالح ساختمانی
واحد های دارای نشان استاندارد ساختمانی معدنی استان هرمزگان خرداد  1400
ردیف نام واحد وضعیت واحد شهر نشانی صنعت نام فرآورده ویژگی متمایز وضعیت پروانه تاریخ اعتبار تلفن 
سنگدانه  بتن
1 واحد تولیدی شن و ماسه احمد کشاورز فعال بستک بستک - روستای کوهیج  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه درشت  معتبر  1400-02-09 09177640040
سنگدانه ریز 
2 واحد تولیدی شن و ماسه عبدالله احمدی فعال بستک بستک - روستای کوهیج  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه درشت  معتبر  1398-12-04 09179620292 
سنگدانه ریز 
3 واحد تولیدی شن و ماسه محمد صدیق پوریوسف فعال بستک بستک - روستای جناح  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه درشت  معتبر  1399-12-20 09173640441 
سنگدانه ریز 
4 واحد توليدي شن و ماسه محمد نور اسماعيلي فعال بستک بستک - روستای هرنگ ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت  معتبر  1400-01-05 09171992366 
سنگدانه ریز
5 معدن مخلوط کوهی چاهرو فعال بندر خمیر کهورستان- بعد از روستای چاهرو ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت  معتبر  1401-01-21 9173699521
سنگدانه ریز
6 واحد تولیدی شن و ماسه محمد ملاحی فعال بندر خمیر بندرعباس - جاده بندر خمیر - قبل از بندر پل - روستای گری شیخ  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه درشت  معتبر  1400-11-02 9173612764 
سنگدانه ریز 
7 واحد توليدي شن و ماسه شهرداري رودان فعال رودان رودان - جاده كهنوج - قبل از پل آبنما ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه درشت  معتبر  1402-08-12 09173670751
8 طلایی یاران تنگ دالان فعال بندر خمیر كهورستان-بعد از پاسگاه گلان-روستاي تنگ دالان  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  1401-12-19 09171601106 
9 جواد فتح آبادی فعال بندرعباس محور بندرعباس-میناب-بخش تخت-روستای زمین سنگ  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  1399-02-20 09171601106 
10 سید ابوجهاد حسینی سیاهوئی فعال بندرعباس بندرعباس - بخش مرکزی - روستای سیاهو  ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر  1401-07-22  
11 شرکت زرین شن هرمزگان فعال بندرعباس بندرعباس - جاده سیرجان - کیلومتر 3 جاده خورگو  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه درشت  معتبر  1401-01-14 09171630957 
سنگدانه ریز  1399-10-30
12 شرکت سرریگ بندر فعال بندرعباس بندرعباس- جاده سیرجان - منطقه دزک ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت  معتبر  1400-11-25 9173020256
سنگدانه ریز
13 شرکت شن وماسه بنیاد بتن هرمزگان فعال بندرعباس بندرعباس - جاده سیرجان - منطقه دزک ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت  معتبر  1400-05-11 9171598332
سنگدانه ریز
14 شرکت ماسه طلایی جاماش فعال بندرعباس بندرعباس - جاده میناب - رودخانه جاماش  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه درشت  معتبر  1400-05-31 09174986727 
سنگدانه ریز  دارای مجوز 
15 شهرام خوشحال جهرمی فعال بندرعباس بندرعباس - جاده میناب - روستای تخت - دوراهی زیارت مسجد سلیمان  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه درشت  معتبر  1401-02-09 9171631712 
سنگدانه ریز  دارای مجوز  1401-02-09
16 واحد تولیدی شن و ماسه پاتل ایسین فعال بندرعباس بندرعباس - روستای ایسین ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه درشت  معتبر  1400-01-08 09017158272 
سنگدانه ریز 
17 واحد تولیدی شن و ماسه جاسم فاصله جهرمی فعال بندرعباس بندرعباس - ایسین - جنب شهرک صنعتی ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت  معتبر  1400-07-16 9177633620
18 واحد تولیدی شن و ماسه مظفر آریانژاد فعال بندرعباس بندرعباس - جاده سیرجان - منطقه دزک  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  1401-01-27 09171613116 
سنگدانه درشت 
19 شرکت پیمان دژگان فعال بندرلنگه بندرلنگه - جاده بندر خمیر - روستای دژگان  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه درشت  معتبر  1400-12-06 09171610507 
سنگدانه ریز 
20 شرکت کیمیا شن گارستانه فعال بندرلنگه بندرلنگه- جاده پارسیان - روستای گارستانه  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  1400-02-16 09171621170 
21 سنگ شکن طاطی بوچیر فعال پارسیان پارسیان - روستای بوچیر ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  1399-08-16 09177634112 
سنگدانه درشت 
22 شرکت پی جوپارسیان بندر فعال پارسیان پارسیان-کیلومتر 3 بندر لنگه  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  1398-12-02 09177130026 
سنگدانه درشت  1399-09-19
23 شرکت تعاونی گاوبندی فعال پارسیان پارسیان - کیلومتر 8 جاده بندر لنگه  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  1399-06-07 9173642095 
سنگدانه درشت  دارای مجوز 
24 شرکت سیمای مسیل بندر فعال پارسیان پارسیان - روستای چک چک شمالی  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  1399-11-30 9179645472 
سنگدانه درشت 
25 عبدالرحمن ابراهیمی فعال پارسیان پارسیان-کیلومتر 16 عسلویه -روستای برکه دوکاء-جنب کارگاه حرا  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  1399-10-30 09173642208 
سنگدانه درشت  دارای مجوز 
26 مخلوط کوهی پیشاب فعال پارسیان پارسیان - کیلومتر 8 جاده بندر لنگه  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  1399-11-09 09173642328 
سنگدانه درشت 
27 هوشنگ خواجه فعال پارسیان هرمزگان پارسیان بالاتر از دانشگاه علمی کاربردی  ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت  معتبر  1399-09-18 09173640962 
سنگدانه ریز
28 شرکت پل پی ساحل فعال رودان ( دهبارز) رودان پل آب نما ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت  معتبر  14001022   
29 شرکت ماسه گستر میناب فعال رودان ( دهبارز) جاده میناب - دوراهی میناب رودان - کیلومتر 2 جاده رودان  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه درشت  معتبر  1400-01-05 09179916778 
سنگدانه ریز 
30 ابوالقاسم شهریاری فعال میناب میناب-روستای کریان-تقاطع جاده سد-روبروی مرغداری  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  1398-11-06 09173650116 
سنگدانه درشت 
31 واحد توليدي شن و ماسه محمد امين طالبي ( 110 چاه مسلم ) فعال بندرلنگه بندرلنگه - جاده بستك - روستاي 110 چاه مسلم ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه درشت  معتبر  1402-08-07  
سنگدانه ریز 1402-08-07
32 یدالله کرم زاده فعال میناب ميناب-كيلومتر 12 جاده ميناب هشتبندي ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز  معتبر  1402-06-02 09177655448
سنگدانه درشت  1400-05-01
33 شرکت جواهر شن بلیلی فعال میناب میناب - روستای بلیلی - جنب مسجد حضرت ابوالفضل  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  1401-02-13 09171651073 
34 صديقه حسيني زاده شهابي فعال   كيلومتر 10جاده قديم بندرعباس  بندر لنگه پشت شهرك صنعتي ايسين ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  1402-07-19 09173610625
سنگدانه درشت 1402-07-19
35 شرکت میناب ساروج فعال میناب میناب - کیلومتر 25 جاده بندرعباس  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  13981125  0761-3353205 
36 احد توليدي شن و ماسه حيدر سجودي فعال میناب ميناب - روستاي كريان ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه درشت معتبر  1402-02-18 09173655122
37 شرکت میناب شن فعال میناب میناب - کیلومتر 1 جاده نصیرایی ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر  1400-06-04 9117612261
38 شن و ماسه حسن جعفری فعال میناب میناب-روستای کریان-جنب شرکت تعاونی  ساختمانی و معدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن  سنگدانه ریز  معتبر  1400-12-12 09171651519 
39 واحد توليدي شن و ماسه سيد عبداله قتالي رستاقي فعال   هرمزگان- جاده بندر لنگه به سمت پارسيان - روستاي رستاق ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر  1402-04-07 09177619987
40 شركت كوهيار بندر فعال پارسیان پارسيان - كيلومتر 5 جاده عسلويه ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز  معتبر  1400/05/02 09133146661
سنگدانه درشت 1400/05/02
41 واحد توليدي شن و ماسه نسرين فرح بخش فعال بندرعباس بندرعباس - جاده قديم بندرلنگه - بعد از روستاي درگير ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز  معتبر  1402-07-30 09123619305
سنگدانه درشت 1402-07-30
42  شركت عمران سازه كاشيگري فعال رویدر بندرخمير - جاده بستك - كيلومتر 3 جاده روئيدر ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز  معتبر  1398-09-13 09173695053
43 واحد توليدي شن و ماسه محمد امين طالبي ( طلايي كهورستان ) فعال خمبر بندرخمير - جاده بستك - كيلومتر 3 جاده روئيدر ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر 1403-01-26  
44 راه ساحل چارك فعال     ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر 1403-01-26  
45 واحد توليدي شن و ماسه حيدر سجودي فعال میناب ميناب - روستاي كريان ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر  1402-02-18 9173655122
46 شركت سازه سازان سمنگان فعال حاجی آباد  هرمزگان-حاجي آباد-دو راهي گهكم-به سمت داراب(5 كيلومتر) ساختمانی و معدنی سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز  معتبر   1402/08/14 09171613413
بتن آماده 
47 جمیل پیلتن فعال بستک بستك - شهر جناح - رو به روي پارك بوستان   ساختمانی و معدنی بتن آماده بتن اسلامپ دار معتبر  1401-01-19 09173641068
48 تاب بتن آسیا قشم فعال قشم قشم-شهرک طولا-سایت مصالح- قطعات 4000 الی 4003 ساختمانی و معدنی بتن آماده بتن اسلامپ دار معتبر  1402/12/02 09177629693
49 میران قشم فعال بندرعباس کیلومتر 1 جاده بندرعباس میناب ساختمانی و معدنی بتن آماده بتن اسلامپ دار معتبر  1400/06/04 09173673370
50 عبدالکریم احمدی فعال بستک بستک ساختمانی و معدنی ‌بتن آماده  بتن اسلامپ دار معتبر  14000108  09179620292 
51 پارس ژالان جنوب فعال بندرعباس بندرعباس-جاده کشتی سازی-شهرک صنعتی شماره 3  ساختمانی و معدنی ‌بتن آماده  بتن اسلامپ دار معتبر  1401-11-01 09122800875
52 شرکت آبا بتن ساحل فعال بندرعباس بندرعباس - جاده سیرجان -  شهرک صنعتی شماره دو ساختمانی و معدنی ‌بتن آماده  بتن اسلامپ دار معتبر  1400-12-04 09173619101 
53 شرکت بندرعباس بتن ایرانیان فعال بندرعباس بندرعباس - کیلومتر 1 جاده میناب  ساختمانی و معدنی ‌بتن آماده  بتن اسلامپ دار معتبر  1400/12/16 09171612261 
54 شرکت گارامون فعال بندرعباس بندرعباس - کیلومتر 1 جاده میناب  ساختمانی و معدنی ‌بتن آماده  بتن اسلامپ دار معتبر  1401/01/17 09173613500 
55 بتن آماده محسن نیک لقا فعال بندرلنگه بندرلنگه - شهرک صنعتی ساختمانی و معدنی ‌بتن آماده  بتن اسلامپ دار معتبر  1400-06-25 09173621979
56 بازرگانی دهقان کیش فعال جزیره کیش کیش - بعد از شهرک کارگاهی ساختمانی و معدنی ‌بتن آماده  بتن اسلامپ دار معتبر  13980520  07644450660
1399-05-31
57 شرکت آریا بتن کیش فعال جزیره کیش کیش - روبروی شهرک صنعتی شماره 4  ساختمانی و معدنی ‌بتن آماده  بتن اسلامپ دار معتبر  1401-05-20 9347692766 
58 شرکت دیپلمات کیش فعال جزیره کیش کیش-روبروی شهرک کارگاهی- مجتمع بتن ها- دیپلمات بتن  ساختمانی و معدنی ‌بتن آماده  بتن اسلامپ دار معتبر  13980817  09121344364
59 شرکت کانفت بتن جنوب فعال جزیره کیش کیش - خیابان رئیسعلی دلواری - قطعه C05  ساختمانی و معدنی ‌بتن آماده  بتن اسلامپ دار معتبر  1401-05-20 09347699060 
60 شرکت کیش بتن جنوب فعال جزیره کیش کیش - فاز 3 صنعتی - قطعه شماره 17 - 18 -23  ساختمانی و معدنی ‌بتن آماده  بتن اسلامپ دار معتبر  1400-06-23 09347697984 
61 شرکت سرریگ بندر فعال بندرعباس   ساختمانی و معدنی ‌بتن آماده  بتن اسلامپ دار معتبر  1403-02-19  
62 شركت بنياد بتن هرمزگان ( واحد بتن آماده ) فعال بندرعباس بندرعباس - کیلومتر5 جاده میناب ساختمانی و معدنی ‌بتن آماده  بتن اسلامپ دار معتبر  1402-04-08 09173616634
63 شرکت توس پارت بتن فعال قشم قشم - شهرک صنعتی طولا  ساختمانی و معدنی ‌بتن آماده  بتن اسلامپ دار معتبر  13970514  09171614912 
64 آبتين سازه قلعه فعال پارسیان پارسيان -شهرک صنعتی ساختمانی و معدنی بتن آماده بتن اسلامپ دار معتبر 1403-01-23  
قیر
65 شرکت نفت پاسارگاد فعال بندرعباس بندرعباس - جاده اسکله شهید رجایی - جنب شرکت پالایش نفت بندرعباس  ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  دارای مجوز  1401-08-29 09124244633 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر  1401-08-29
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  دارای مجوز  1401-08-29
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-30  معتبر  1401-08-29
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-40  دارای مجوز  1401-08-29
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس عملکرد-PG 64(-16)  معتبر  1401-08-29
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس عملکرد-PG 70(-10)  دارای مجوز  1401-08-29
قير محلول كندگير راهسازي مدل 250 معتبر  1402/07/28
قير امولسيوني كاتيوني راهسازي  معتبر  1402/08/24
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-10  دارای مجوز  1401-08-29
66 شرکت فراشیمی روز فعال بندرعباس بندرعباس - بندر شهید رجایی - منطقه ویژه خلیج فارس  ساختمانی و معدنی ‌قیر  قير خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر  1401-08-11 09121394513 
قير خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  دارای مجوز 
67 شرکت قیر هرمز پارس فعال بندرعباس بندرعباس-جاده اسکله شهید رجایی-منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس-شرکت قیر هرمز پارس  ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر  1401-08-29 07634524663
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  دارای مجوز 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  دارای مجوز 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 300-200  معتبر  1401-09-09
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-40  معتبر 
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-20  دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-30  دارای مجوز 
68 شرکت معماران تجارت آفتاب فعال بندرعباس بندرعباس - شهرک صنعتی خلیج فارس  ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  دارای مجوز  1401-09-09 09124327969 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-10  دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-20  دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-30  معتبر 
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-40  دارای مجوز 
69 شرکت توسعه نفت هرمزان فعال بندرعباس بندرعباس - جنب شرکت پالایش نفت بندرعباس  ساختمانی و معدنی ‌قیر  قير خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  معتبر  1401-09-09 09134104689 
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانرویAC-40, معتبر 
قير خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  دارای مجوز 
70 صنعت قیر پارسیان انرژی فعال بندرعباس استان هرمزگان-بندرعباس-کیلومتر 35 جاده سیرجان-بعد از اسکله کشتی سازی-شهرک صنعتی خلیج فارس  ساختمانی و معدنی ‌قیر  قير خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  معتبر  1401/05/12 7633350680
قير خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  داراي مجوز  1401/02/27
71 آترا کران انرژی فعال بندرعباس بندرعباس کیلومتر 35 جاده بندرعباس خمیر بالاتر از کشتی سازی شهرک صنعتی خلیج فارس   ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر  1401-08-11 02122654480 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  دارای مجوز 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  دارای مجوز 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 300-200  دارای مجوز 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 150-120  دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-10  دارای مجوز  1401-08-29
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-20  دارای مجوز  1401-08-29
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-30  معتبر  1401-08-29
قير محلول كندگير راهسازي مدل 70 معتبر 1402/07/23 
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-40  دارای مجوز  1401-08-29
72 ریونیز پالایش آرتان فعال بندرعباس بندرعباس جاده بندر خمیر شهرک صنعتی خلیج فارس  ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  دارای مجوز  1401/07/15 09120232106 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  دارای مجوز 
73 پالایش قیر کسری فعال بندرعباس بندرعباس شهرک صنعتی خلیج فارس  ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  دارای مجوز  1401-08-11 02188876268 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  دارای مجوز 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر 
قیر راهسازی نوع 2 بر اساس گرانروی AC-30  معتبر  1401/12/19 
قیر راهسازی نوع 2 بر اساس گرانروی AC-10  دارای مجوز  1401/12/19 
قير محلول كندگير راهسازي مدل 30 معتبر  1402/06/15 
قیر راهسازی نوع 2 بر اساس گرانروی AC-20  دارای مجوز  1401/12/19 
74 پترو پاسارگاد هرمزگان فعال بندرعباس استان هرمزگان -بندرعباس شهرک صنعتی خلیج فارس -بعد از میدان جنب کارخانه قیر هرمزگان  ساختمانی و معدنی قیر قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-40  معتبر  1402/06/15 09120892504 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر  1401-09-16
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  دارای مجوز 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85 
75 نوآوران قیر جنوب فعال بندرعباس بندرعباس- شهرک صنعتی خلیج فارس  ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر  1401-09-09 09194371426 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  دارای مجوز 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع 2 بر اساس گرانروی AC-30  معتبر  1401-08-11
76 شرکت نفت و گاز سیه فام فعال بندرعباس بندرعباس-ضلع شمالی پالایشگاه بندرعباس  ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  دارای مجوز  1401-08-11 09128380224
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-10  دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-20  دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-30  معتبر 
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-40  دارای مجوز 
77 شرکت انرژی تجارت سام فعال بندرعباس بندرعباس - جاده بندرخمیر - بعد از کشتی سازی - ابتدای شهرک صنعتی خلیج فارس  ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر  1401-10-21 09173617262
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  دارای مجوز 
78 شرکت بناگستر کرانه فعال بندرعباس بندرعباس-بندرشهیدرجایی-منطقه ویژه اقتصادی - بندر خلیج فارس - جنب آب شیرین کن  ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر  1401-07-21 09171614786
قیر راهسازی نوع 2 بر اساس گرانروی AC-40  دارای مجوز 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  دارای مجوز 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع 2 بر اساس گرانروی AC-30  معتبر  1401-07-21
79 شرکت همیار جی یزد فعال بندرعباس بندرعباس - کیلومتر 35 جاده بندرخمیر - شهرک صنعتی خلیج فارس  ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  دارای مجوز  1401-11-02 09177614819
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع 1 بر اساس گرانروی AC-30  معتبر  1401-12-19
80 پترو صنعت هرمزان فعال بندرعباس بندرعباس-ضلع شمال غربی پالایشگاه بندرعباس  ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  دارای مجوز  1401-12-19 09121171119
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  دارای مجوز 
81 شركت پالايش نفت جي فعال بندرعباس بندر عباس - اسکله شهید رجایی- اسکله خلیج فارس- سایت شرکت پالایش نفت جی  ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر     
قير راهسازي بر اساس گرانروي مدل قير راهسازي نوع 1 بر اساس گرانروي AC-30, معتبر 
قير راهسازي بر اساس عملكرد مدل قير راهسازي نوع 1 بر اساس عملكرد-PG 70(-10), معتبر 
82 پترو كالاي هكمتان فعال بندرعباس بندر عباس جاده بندر خمير شهرك صنعتي خليج فارس ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  معتبر    1402/04/15  09188126371
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر  1402/04/15 
قیر راهسازی نوع 2 بر اساس گرانروی AC-30  معتبر  1402/07/21 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  معتبر  1402/04/15 
83 شركت هونام اطلس درياي جنوب فعال بندرعباس شهرك صنعتي خليج فارس-روبرو معماران تجارت افتاب ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر  1402/05/05  09123462142
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 50-40  معتبر 
قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 100-85  معتبر 
84 شركت صنعت قير هرمزگان فعال بندرعباس بندرعباس - جاده بندرخمير - بعد از كشتي سازي - شهرك صنعتي خليج فارس ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر  1402/08/24 09128380048
85 اکسین تجارت بین الملل فعال بندرعباس ندرعباس کیلومتر 35 جاده بندرعبای بندر خمیر شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی و معدنی قیر   قير خالص بر اساس درجه نفوذ70-60 معتبر 1402/12/10 09122016131
  قير خالص بر اساس درجه نفوذ100-85 معتبر
86 پتروتار فراساحل فعال بندرلنکه بندرلنگه-جاده روستاي بار چاه-بعد از مجتمع دامپروري-كارخانه پترو تار فراساحل ساختمانی و معدنی قیر قیر خالص نوع 1 بر اساس درجه نفوذ 70-60  معتبر  1402/03/13  09124387280
سیمان
87 سیمان هرمزگان فعال بندر خمیر بندخمیر - کیلومتر 4 جاده بندر لنگه ساختمانی و معدنی ‌سیمان پرتلند   تيپ 2  معتبر  1400-05-21 09120373334 
تيپ 425-1  1400-05-21
‌سیمان پرتلند پوزولانی  پرتلند پوزولاني (پ-پ)  1400-04-08
88 شرکت سیمان قشم فعال قشم قشم - درگهان - کیلومتر 7 جاده رمکان  ساختمانی و معدنی ‌سیمان پرتلند   تيپ 2  معتبر  1400-02-01 09177620753 
تيپ 5  1400-02-01
‌سیمان پرتلند پوزولانی  پرتلند پوزولاني (پ-پ)  1399-12-26
‌سیمان پرتلند   تيپ 425-1  1400-02-01
گچ و صفحات روکشدارگچی
89 شرکت توسعه معادن جناح فعال بستک بستک - بخش جناح - کیلومتر 10 جاده جناح به روستای پای تاوه  ساختمانی و معدنی گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده   گچ ساختمانی  معتبر  1401-02-22 9171992291 
90 شرکت گچ صدف هرنگ فعال بستک بستک - دهستان هرنگ  ساختمانی و معدنی گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده   گچ ساختمانی  معتبر  1400-11-12 9171612327 
‌صفحات گچی روکش دار گچی  صفحات روکشدار گچی  1400-05-15
91 شرکت مهران منظر هرنگ فعال بستک بستک - بخش جناح - روستای هرنگ  ساختمانی و معدنی گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده   گچ ساختمانی  معتبر  1398-11-25 9171621268 
92 شرکت مروارید بندر پل فعال بندر خمیر بندرعباس -کیلومتر 40 جاده بندر خمیر   ساختمانی و معدنی گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده   گچ ساختمانی  معتبر  1400-10-07 9173612764 
خرپای فلزی -تیرچه -جدول بتنی 
93 شرکت هرمز بتن فعال بندرعباس بندرعباس - جاده سیرجان - روبروی شهرک صنعتی شماره یک  ساختمانی و معدنی ‌جدول بتنی پیش ساخته  جداول پیش ساخته بتنی  معتبر  1400-07-22 09380426652 
94 شرکت کیش بتن جنوب فعال جزیره کیش کیش - فاز 3 صنعتی - قطعه شماره 17 - 18 -23    ساختمانی و معدنی بلوک کف پوش بتنی رده B  بلوک کف پوش بتنی  معتبر  1400-12-12 09347697984 
جدول بتنی پیش ساخته رده A جداول پیش ساخته بتنی 
‌بلوک سیمانی سبک غیر باربر  بلوک سیمانی 
95 توليدي تيرچه و بلوك محمد عزيز سماوي فعال میناب میناب ساختمانی و معدنی خرپای تیرچه  خرپای تیرچه  معتبر  1402-08-12 09171651072
96 هاشم حيدري پور فعال    میناب - بلوار رسالت - روبروی باغ کشاورزی ساختمانی و معدنی خرپای تیرچه  خرپای تیرچه  معتبر  1403-02-26  
97 واحد تولیدی مصطفی پورکاشی زاده فعال میناب میناب - کیلومتر 10 جاده بندرعباس  ساختمانی و معدنی خرپای تیرچه  خرپای تیرچه  معتبر  1400-09-11 9362402525 
بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده 
98 شرکت آریافوم خلیج فارس فعال بندرعباس بندرعباس - جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره یک  ساختمانی و معدنی ‌بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده  بلوک سقفی پلی استایرن معتبر  1400-09-18 09171616418 
99 شركت ساغر سازه خزر  فعال بندرعباس بندرعباس - جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره یک  ساختمانی و معدنی ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده بلوک سقفی پلی استایرن معتبر  1401-08-12 9121310318
100 شركت ميناب فوم برتر فعال میناب شهرک صنعتی تیرور ساختمانی و معدنی ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده بلوک سقفی پلی استایرن معتبر  1402-07-14 09351651551
101 شهرام اسدی (پارس پلاستوفوم جنوب ميناب) فعال میناب ميناب كيلومتر 15 جاده بندر عباس - جنب گل باغ ساختمانی و معدنی ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده بلوک سقفی پلی استایرن معتبر  1402/09/16 09173659956
آجر
102 آجر محسن آزادمهر فعال سیریک ميناب - كيلومتر 25 جاده بندر جاسك ساختمانی و معدنی ‌آجر رسي ‌آجر رسي معتبر 1402/10/01 09179660538
 عايق رطوبتي
103 ایزوگام مهدی امامی فعال بندرعباس بندرعباس شهرك صنعتي خليج فارس  ساختمانی و معدنی عایق رطوبتی عایق رطوبتی معتبر 1403-02-21 09123581417