گزارش تصویری بيشتر

بازدید و نظارت بر تاسیسات سیلندپرکنی شهرستان بندرعباس

بازدید و نظارت بر تاسیسات سیلندپرکنی شهرستان بندرعباس
1399/12/12 سه‌شنبه