شریعتی در جمع خبرنگاران استان هرمزگان

فعالیت های استاندارد متناسب با نیاز کشور روزآمد می شود

غلامرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در جریان بازدید امروز خود از گمرگ بندرعباس در جمع خبرنگاران گفت : تلاش خواهیم کرد تا با کاهش تصدی گری استاندارد، از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و روان سازی واردات استفاده کنیم.
 وی با بیان اینکه استاندارد به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی پیشرو در زمینه تجارت است افزود: متناسب با سایر  نهادها و دستگاه‌های اجرایی که بنا به سیاست‌های نظام در حوزه صادرات دخیل هستند پیش خواهیم رفت تا با ایجاد توازن، موانع دست و پا گیر را در گلوگاه های اصلی هموار سازیم .
رییس سازمان ملی استاندارد ایران تحریم ها را مانعی بر رشد تجارت دانست و افزود: در زمان تحریم  بسته‌های حمایتی را تهیه و تدوین کردیم تا از این طریق بتوانیم شرایط را در حد توان تسهیل کنیم.