دسترسی سریع

معرفی مدیر کل

سوابق تحصیلی

- لیسانس مهندسی شیمی گرایش شیمی معدنی –دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
– دانشجوی ممتاز دانشگاه سیستان و بلوجستان (بخش مهندسی شیمی) با معدل ۱۷/۵۴
- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-دانشگاه شیراز –دانشکده مهندسی بخش مهندسی شیمی – معدل ۱۶/۳۰
- عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:شبیه سازی و مدلسازی کولرهای گوشواره ای در کارخانه سیمان فارس

 

سوابق اجرایی

- کارشناس اداره اجرای استاندارد اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی هرمزگان از مهر ماه ۱۳۷۹ لغایت بهمن ماه ۱۳۸۰
- رئیس اداره صادرات و واردات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگان از بهمن ۱۳۸۰ لغایت شهریور ماه ۱۳۸۶
- معاون فنی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی هرمزگان ازسال ۱۳۸۶ لغایت مرداد سال ۱۳۸۷
- مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگان از مرداد ماه


عیسی باقرزاده همایی

(مدیر کل اداره استاندارد استان هرمزگان)

تلفن تماس : 31171210-076

ایمیل : managerhormoz@isiri.gov.ir