دسترسی سریع

آزمایشگاه های همکار
1396/12/24 پنجشنبه


 

تصویر گواهی آزمایشگاه ها

 
ردیف نام شرکت
1
2 آماج گستر بندر
3 اقیانوس سبز
4 افروز شیمی لارک
5 ابدال کیش(مبصا کیش)
6 اسلوب سازان کیش
7 پارسیان بهینه پایش
8 پایش اسراء آزما
9 پيشگامان كيفيت هرمزگان
10 پویا شیمی
11 پردیس بین الملل دانشگاه شریف در جزیره کیش
12 دقیق آزمای اروند جنوب
13 دقت محاسبه هنگام
14 دانشگاه هرمزگان
15 زيست فن آوران
16 ژرفاب مبنا قشم
17 سینا آزمای بندر
18 سیمان هرمزگان
19 سلامت پرداز حکیم
21 مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بندرعباس
22 مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بندرلنگه
23 صنعت کیفیت نامداران
24 کنکاش کیفیت هرمز آن
25 عیار سنجی کلانتری
26 کیفیت مراد لنگه
27 مهندسی کاوشگران فیامین گیل
28 کیمیا سنجش خلیج فارس
29 لاستیک کار آزما هرمز
30 معیار صنعت هرمز
31 نو اندیشان شیمی آزمون
32 یکتا آزمای ساحل
33 جوهر جوان جنوب
34 فنی کیفیت ساحل آنامیس
35 مجتمع پترو صنعت گامرون
36 مرکز پژوهش های متالوژی رازی
37 کیفیت آزمای جنوب
38 اطلس اینسپکشن
39 مکانیک خاک هرمزگان
40 دانشگاه آزاد اسلامی
41 تلاشگران همیشه سبز هرمزگان
42 پالایش قیر کسری
43 سراب خانه آتش
44 آزمون گستر بندر
45 پترو کیمیا کوشان
46 ورنا صنعت نساج