اطلاعیه ها بيشتر

فراخوان جهت انجام آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع

  به اطلاع کلیه فعالان در حوزه آزمایشگاهی و بخش خصوصی فنی علاقمند به فعالیت در حوزه آزمون دوره ای می رساند، این اداره کل در نظر دارد انجام آزمون دوره ای نازلهای سوخت مایع در استان هرمزگان را به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند درخواست های خود را از اول تا دهم آبان ماه 1400 به اداره کل استاندارد استان ارسال نموده و در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات تکمیلی به اداره اندازه شناسی اداره کل استاندارد استان هرمزگان واقع در بندرعباس بلوار امام حسین مراجعه و یا با شماره 31171260  تماس حاصل نمایند.