اخبار اداره کل هرمزگان بيشتر

قدردانی کارکنان استاندارد هرمزگان از مدیر کل استاندارد استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان ،کارکنان این اداره کل طی مراسمی از زحمات و تلاش های محمد کمالی مدیر کل استاندارد هرمزگان، محمد رضا نقیب ذیحساب و کناری زاده رییس امور مالی این اداره کل قدردانی نموند.

در این مراسم که با حضور کمالی مدیر کل استاندارد، یکتاپور معاون استاندارد سازی و آموزش، حامدی رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات، کناری زاده رییس امور مالی و محمد رضا نقیب ذیحساب این اداره کل برگذار گردید ، یکتاپور و حامدی به نمایندگی تمامی کارکنان از مدیر کل استاندارد به پاس زحمات بی شائبه در جهت رفع مشکلات و موانع و اصلاح ساختار ها، که منجر به  بهبود شرایط مادی و معنوی کارکنان گردیده و نیز با توجه به روحیه شخصیت بخشی و توجه به افزایش انگیزه کارکنان در جهت خدمت موثر و  مفید به مردم که موجبات رضایتمندی مردم در جهت ارتقا اهداف استاندارد استان شده است با اهدای لوح سپاس تقدیر نمودند.