صدور اولین گواهینامه محصول دانش بنیان (KB-COP)

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان؛ محمد کمالی، مدیرکل استاندارد هرمزگان خبر از صدور اولین گواهینامه انطباق محصول دانش بنیان (KB-COP) در استان داد و گفت: این گواهینامه برای فرایند احیای کاتالیست نقره در معیار نیمه صنعتی با درجه خلوص بیش از 99.99 برای شرکت پترو صنعت گامبرون صادر گردیده است.
 کمالی بیان کرد جلسه نهایی کمیته ارزیابی محصول دانش بنیان به میزبانی پارک علم و فناوری استان هرمزگان با حضور اعضا برگزار شد که اکثریت اعضا موافقت خود با صدور این پروانه اعلام کردند.