تودیع و معارفه مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان پارسیان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان در مراسمی که با حضور محمد کمالی مدیر کل استاندارد هرمزگان و فرماندار شهرستان پارسیان و زارع زاده معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی استاندارد هرمزگان برگزار گردید ،فاطمه مبارکی به عنوان مسئول جدید استاندارد شهرستان پارسیان معرفی گردید و از خدمات عالیه بیضایی تقدیر شد.
در این مراسم ، فرماندار پارسیان،ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد بیضایی، مسئول اسبق استاندارد پارسیان، استاندارد را بازویی توانمند و نظارتی خوانده وگستره کاری استاندارد در حوزه کالا و خدمات را مهم قلمداد کرد.