دسترسی سریع

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
1396/12/24 پنجشنبه
نظارت بر سیاست‌ها و خط مشی‌های اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری ، رفاهی و استخدامی واحدها در قالب سیاست‌های کلی ابلاغی، ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس شاخص‌ها و ضوابط مصوب و نظارت بر چگونگی صدرو مجوزهای استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی مراجع ذیربط،  اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی و اعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه، نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر ، اعتبارات ، هزینه ‌ها و تهیه وتنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی بر اساس قوانین و مقررات نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق ‌العاده‌های مربوطه تمامی واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی نظارت بر انجام کلیه امور وخدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس  قوانین و مقررات نظارت برتهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ) مدیریت فرایند از طریق نظارت بر تهیه ، تنظیم ، ارزشیابی و اجرای برنامه ‌های آموزشی کارمندان واحدها با همکاری مراجع آموزشی ذیربط ، ظارت بر اجرای برنامه ‌ها و طرح‌های تحول اداری - توسعه فنآوری اطلاعات ، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در واحدها و ارائه گزارش‌های لازم تهیه الگو و سیستم‌های اطلاعاتی متناسب با نیازهای موجود در استان.

مجید زارع زاده

(معاونت منابع انسانی و پشتیبانی)

تلفن تماس : 31171320-076
ایمیل: managmenthormoz@isiri.gov.ir