اطلاعیه ها بيشتر

مرحله اول آزمون استخدامی استاندارد هرمزگان

مرحله اول آزمون استخدامی استاندارد هرمزگان

به استحضار می رساند مصاحبه حضوری افراد قبول شده در مرحله اول آزمون استخدامی، با رعایت پروتکل های بهداشتی، روز چهارشنبه مورخ 19/3/1400 راس ساعت 8 صبح در محل سالن جلسات این اداره به آدرس بندرعباس-بلوار امام حسین-جنب آزمایشگاه مکانیک خاک-طبقه سوم سالن جلسات، برگزار خواهد شد. داوطلبین گرامی با

قابل توجه افراد قبول شده در مرحله اول آزمون استخدامی استاندارد هرمزگان
به استحضار می رساند مصاحبه حضوری افراد قبول شده در مرحله اول آزمون استخدامی، با رعایت پروتکل های بهداشتی، روز چهارشنبه مورخ 19/3/1400 راس ساعت 8 صبح در محل سالن جلسات این اداره به آدرس بندرعباس-بلوار امام حسین-جنب آزمایشگاه مکانیک خاک-طبقه سوم سالن جلسات، برگزار خواهد شد. داوطلبین گرامی با در دست داشتن اصل کارت ملی، 6 قطعه عکس، کپی کارت ملی، کپی شناسنامه، کپی مدرک تحصیلی، کپی کارت پایان خدمت(برای آقایان) و کلیه مدارک موثر در فرانید مصاحبه نظیر تقدیرنامه، تائیدیه مقاله، کتاب و مدارک زیان های خارجی و... در ساعت مقرر در محل این اداره کل حضور یابند. با  توجه به نیاز به بررسی مدارک، و تکمیل فرم های اطلاعاتی پیشنهاد می شود برای تکمیل فرم های اطلاعاتی روزقبل به این اداره کل مراجعه نمایند.  
 

فایل های مرتبط:

data.xlsxdata.xlsx