اطلاعیه ها بيشتر

مزایده عمومی دو دستگاه خودرو سواری

اداره کل استاندارد هرمزگان در نظر دارد تعداد دو دستگاه خودرو سواری قابل واگذاری زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. ردیف نوع خودرو مدل ۱ سواری پژو ۴۰۵ ۱۳۸۵ ۲ سواری پژو روا ۱۳۸۷ علاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند در ساعات اداری روز ۰۲/۱۰/ ۱۳۹۶ لغایت ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ (بجز […]

اداره کل استاندارد هرمزگان در نظر دارد تعداد دو دستگاه خودرو سواری قابل واگذاری زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

ردیف

نوع خودرو

مدل

۱ سواری پژو ۴۰۵

۱۳۸۵

۲ سواری پژو روا

۱۳۸۷

علاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند در ساعات اداری روز ۰۲/۱۰/ ۱۳۹۶   لغایت  ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ (بجز ایام تعطیل)  جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید خودرو ها به آدرس بلوار امام حسین(ع) – پایین تر از سه راه آزادگان – اداره کل استاندارد هرمزگان – امور اداری  مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادات :ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۱۹/۱۰/۱۳۹۶

تاریخ گشایش پاکات : ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ در محل اداره کل استاندارد هرمزگان واقع در بلوار امام حسین(ع)

مزایده خودرو سواری – پژو۴۰۵

مزایده خودرو سواری- روا