بازدید مدیرکل استاندارد و مسئول گمرک خمیر از شناورهای حامل کالاهای وارداتی در این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان عیسی باقرزاده همایی مدیرکل استاندارد هرمزگان با حاجی زاده مسئول گمرک بندرپل دیدار کرد.

به گزارش  روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان  عیسی باقرزاده همایی مدیرکل استاندارد هرمزگان با حاجی زاده مسئول گمرک بندرپل دیدار کرد.

در این دیدار که در دفتر گمرک بندر پل صورت گرفت مدیرکل استاندارد هرمزگان با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین اهداف سازمان ملی استاندارد رعایت استاندارد ها و ایجاد رقابت در بازارهای جهانی و جلوگیری از ورود کالاهای غیر استاندارد در کشور است  عنوان کرد:  هدف اداره کل استاندارد هرمزگان حمایت از حقوق مصرف کننده و ورود کالاهای استاندارد و توسعه صادرات محصولات استاندارد ایرانی در بازارهای جهانی است.

در ادامه این دیدار باقرزاده همایی مدیرکل استاندارد هرمزگان و دهقانی مسئول گمرک بندرپل از شناورهای حامل کالاهای ملوانی بازدید کردند.