تقدیر از تدوین گران نمونه ملی و استانی در سال ۱۳۹۹

مراسم تقدیر از دبیران نمونه ی ملی و استانی با رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور حداقلی افراد، در اداره کل استاندارد هرمزگان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان مراسم تقدیر از دبیران نمونه ی ملی و استانی با رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور حداقلی افراد، در اداره کل استاندارد هرمزگان برگزار گردید.

در این مراسم عیسی باقرزاده همایی ضمن تشکر از تدوین گران نمونه به نیابت از ریاست سازمانی ملی استاندارد با اهدای لوحی از سرکار خانم سمیرا شیروانی دبیر نمونه ملی و استانی تدوین استاندارد در سال ۱۳۹۹ و سرکار خانم مهرنوش ترابی دبیر نمونه استانی تقدیر کرد.

همچنین در ادامه از مدیر عامل شرکت فولاد هرمزگان جنوب و مسئولین کمیته ی فنی متناظر ISO/TC102 با عنوان “سنگ آهن و آهن اسفنجی احیاء مستقیم” و نیز مدیر عامل شرکت آلومینیوم المهدی و مسئولین کمیته فنی متناظر ISO/TC226 با عنوان “مواد برای تولید آلومینیوم اولیه” و دو نفر از از اعضای پیشنهاد دهنده تدوین استاندارد بین المللی این کمیته ها، به دلیل همکاری در پیشبرد برنامه و اهداف سازمان ملی استاندارد ایران در عرصه فعالیت های استانداردسازی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی تقدیر به عمل آمد.