اخبار اداره کل هرمزگان

بازدید از واحد های تولیدی شهرستان بندرعباس

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان، روز گذشته اکبر شهبا رییس اداره اجرای استاندارد و محمد رضا ترابی زاده کارشناس ساختمانی و معدنی این اداره کل از واحد های تولیدی شهرستان بندر عباس بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان، روز گذشته اکبر شهبا رییس اداره اجرای استاندارد و محمد رضا ترابی زاده کارشناس ساختمانی و معدنی این اداره کل از واحد های تولیدی شهرستان بندر عباس بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید که از واحد های تولید آرد ، تن ماهی و بتن آماده صورت پذیرفت ، مسئولین کنترل کیفیت این واحد ها به ارائه گزارش در خصوص فرایند تولید و مشکلات پیش رو در خصوص استاندارد سازی محصولات پرداختند و در پایان خط تولید و آزمایشگاه کنترل کیفیت واحد های تولیدی توسط کارشناسان اداره کل استاندارد هرمزگان مورد ارزیابی فنی قرار گرفت.