گزارش تصویری بيشتر

سفر رییس سازمان ملی استاندارد به بندرعباس و بازدید از اداره کل استاندارد استان هرمزگان

سفر رییس سازمان ملی استاندارد به بندرعباس و بازدید از اداره کل استاندارد استان هرمزگان
1399/7/6 یکشنبه