گزارش تصویری بيشتر

اهدای لوح واحد تولیدی نمونه استان هرمزگان به شرکت نفت پاسارگاد

اهدای لوح واحد تولیدی نمونه استان هرمزگان به شرکت نفت پاسارگاد
1399/7/28 دوشنبه